<kbd id='acc0a9e67a'></kbd><address id='acc0a9e67a'><style id='acc0a9e67a'></style></address><button id='acc0a9e67a'></button>

     偷拍女厕

     Zobrazi? od

     V?etky

     Spravodajstvo

     Koktail

     U?ito?ná pravda

     Blogy

     Názov debatyPo?etNajnov?í príspevok
     ?peciálny prokurátor Ková?ik op?tovne popiera akéko?vek kontakty s Ko?nerom aj B?d?rom4814.01.2020 10:01:46
     ONLINE: V pondelok sa Mar?ek priznal ku v?etkému. Druh? deň budú vypoveda? svedkovia2414.01.2020 10:01:04
     Pyká PS/Spolu za Kiskov krok? Truban: ?udia ?akali ve?kú koalíciu10414.01.2020 10:00:29
     Ko?ner s ob?alobou nesúhlasí a nebude sa k nej vyjadrova?133814.01.2020 10:00:24
     Vinníci nízkych penzií814.01.2020 09:58:54
     Z ulíc na rokovania. Blokády kamiónmi sa nateraz kon?ia40214.01.2020 09:58:38
     VIDEO: ?ava v Rusku be?ala pred vlakom a odmietala uhnú?, nepomohlo ani húkanie lokomotívy214.01.2020 09:56:02
     USA ?krtli ?ínu zo zoznamu manipulátorov meny614.01.2020 09:55:42
     V lete sa vás na plá?i nikto neop?ta, ako ste vyzerali v januári114.01.2020 09:55:33
     Minimálny d?chodok od roku 2020: Kto má nárok?1414.01.2020 09:54:26
     Toto sme chceli a e?te stále chceme?8714.01.2020 09:53:12
     Prvá advokátka Ko?nerom pohrdla2214.01.2020 09:51:07
     Boje v Tripolise sa obnovili po tom, ako Haftar nepodpísal prímerie3014.01.2020 09:50:42
     Gromyko by neposlal vojakov proti Dub?ekovi1214.01.2020 09:48:06
     Giganty raketovo bohatnú, vládam sa ich nedarí zdani?2214.01.2020 09:46:57
     Zaplatia za opravu r?ntgenu pacienti?1914.01.2020 09:43:34
     Trump súhlasil so zabitím Solejmáního pred siedmimi mesiacmi2114.01.2020 09:40:20
     PS-Spolu podáva na Pentu podnety na prokuratúru a finan?nú správu1914.01.2020 09:38:16
     Kúpi si Irán atómovú bombu?3414.01.2020 09:33:19
     V Bratislave u? ?trajkujú aj taxikári4114.01.2020 09:33:04
     < Predchádzajúce1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nasledujúce >
     Pravidlá v skratke: Príspevky vyjadrujú názory ?itate?ov. Redakcia Pravda.sk nem??e ovplyvni? ich obsah. Vyhradzuje si v?ak právo pod?a vlastného uvá?enia odstraňova? nevhodné príspevky a blokova? prístup do Debaty pou?ívate?om, ktorí poru?ujú pravidlá. Neprijate?né sú hlavne urá?ky in?ch prispievate?ov, hrubé oso?ovanie tretích os?b, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa ?i nábo?entva, propagácia akejko?vek ?innosti poru?ujúcej zákony SR, zneu?ívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného), zneu?ívanie Debaty na neplatenú reklamu, spamovanie Debaty textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatn?ch pou?ívate?ov pomocou funkcie súkromn?ch správ a hrubé po?kodzovanie dobrej povesti prevádzkovate?a portálu Pravda.sk. Tieto podmienky sa t?kajú tak príspevkov ako aj verejného profilu pou?ívate?a. Pou?ívate?ovi, ktor? poru?il pravidlá, m??u by? sp?tne zmazané v?etky vytvorené príspevky aj verejn? profil. D??ka textu príspevku m??e by? maximálne 1000 znakov, dlh?ie príspevky budú skrátené.Celé pravidlá (upravené 1. 2. 2012).

     Od 11. júna je registrácia v debatách na Pravda.sk op?? podmienená autoriza?nou SMS na nové ?íslo
     +421 902 02 81 38.

     V?etci diskutujúci, ktorí sa registrovali od 29. apríla 2014, sa musia autorizova? dodato?ne - pri najbli??om prihlásení.

     Diskutujúci, registrovaní do 29. apríla 2014, pokra?ujú v debatách bez zmeny.

     viac v ?lánkuPravda.sk sa pustila do skvalitňovania debát
     (?lánok aktualizovan?)
     Kontakt na administrátora: debata@pravda.sk

     Odporú?ame

     Historické v?sledky od roku 1990 na Slovensku...PARLAMENTN? VO?BYHistorické v?sledky od roku 1990 na Slovensku aj vo va?ej obci
     Cyprus_4FLOGCyprus_4
     Ide mu iba o profit. Fanú?ikovia Sparty si...HOKEJIde mu iba o profit. Fanú?ikovia Sparty si podali Jágra
     Najviac nominácií na Oscara má temn? JokerKULT?RANajviac nominácií na Oscara má temn? Joker
     Ko?ner s ob?alobou nesúhlasí a nebude sa k...SPR?VYKo?ner s ob?alobou nesúhlasí a nebude sa k nej vyjadrova?
     Svet obleteli smutné obrázky. Svitko na nich...?PORTSvet obleteli smutné obrázky. Svitko na nich oplakáva m?tveho kolegu
     Minimálna mzda 580 eur: na pre?itie....EKONOMIKAMinimálna mzda 580 eur: na pre?itie. Priemerná 1200 eur: vyháňa firmy
     Fyzioterapeutka Jana Melichárová: Ako...ZDRAVIEFyzioterapeutka Jana Melichárová: Ako cvi?i? po artroskopickej operácii kolena?
     VIDEO: V ?íne objavili viac ako 200...VEDA A TECHNIKAVIDEO: V ?íne objavili viac ako 200 ?al?ích terakotov?ch bojovníkov
     Cibu?ové bagetyVARECHACibu?ové bagety
     B?k aj lev! Ktoré ?al?ie znamenia sú vo...?ENAB?k aj lev! Ktoré ?al?ie znamenia sú vo vz?ahoch majetnícke?
     Rebrí?ek najsilnej?ích pasov v roku 2020:...CESTOVANIERebrí?ek najsilnej?ích pasov v roku 2020: Slovensko je na 10. prie?ke, spadlo z 9.
     Renesancia 30-ro?n?ch traktorov? Farmári...AUTORenesancia 30-ro?n?ch traktorov? Farmári nové nechcú, ceny star?ch rastú
     Po?iar bytu v Pre?ove si vy?iadal evakuáciu...REGI?NYPo?iar bytu v Pre?ove si vy?iadal evakuáciu obyvate?ov
     Z DAC ma vy?tval Adamec, z Nitry skinhedi....FUTBALZ DAC ma vy?tval Adamec, z Nitry skinhedi. Silu mi dal Weissov bozk
     Na Slovensku doj?í len polovica ?ienAHOJMAMANa Slovensku doj?í len polovica ?ien
     Legislatívna hlúpos? rokaN?ZORYLegislatívna hlúpos? roka